नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

सूचना: निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम

प्रकाशित मिति: सोमबार, ०६ असोज २०७६ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र
कीर्तिपुर, काठमाण्डौ
फोन : 01 - 4331619
फ्याक्स : 01 - 4330771
इमेल : info@fdd.gov.np

© National Centre for Fruit Development, Kirtipur

Powered By: Matrix Softech

Page Visited : good hits