नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रममा पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

प्रकाशित मिति: बिहिबार, ०९ असोज २०७६ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: बिहिबार, ०९ असोज २०७६

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र
कीर्तिपुर, काठमाण्डौ
फोन : 01 - 4331619
फ्याक्स : 01 - 4330771
इमेल : info@fdd.gov.np

© National Centre for Fruit Development, Kirtipur

Powered By: Matrix Softech

Page Visited : good hits