नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

कलमी काँठी प्रमाणिकरण (Bud wood certification) का लागि जालीघर (स्क्रिन हाउस) निर्माणमा अनुदान सम्बन्धीका लागि म्याद थपको सूचना

प्रकाशित मिति: मंगलबार, ०१ पुष २०७६ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: मंगलबार, ०१ पुष २०७६

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र
कीर्तिपुर, काठमाण्डौ
फोन : 01 - 4331619
फ्याक्स : 01 - 4330771
इमेल : info@fdd.gov.np

© National Centre for Fruit Development, Kirtipur

Powered By: Matrix Softech

Page Visited : good hits