नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र

किर्तीपुर, काठमाडौँ

सूचना सूचना सूचना

कलमी काँठी प्रमाणिकरण (Bud wood certification) का लागि जालीघर (स्क्रिन हाउस) निर्माणमा अनुदान सम्बन्धीका लागि म्याद थपको सूचना

कलमी काँठी प्रमाणीकरणका लागि जालीघर निर्माण कार्यक्रम 

निजी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रमको प्रस्तावनाका लागि म्याद थपको सूचना 

सूचना  निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रम  

सुचनाको हक सम्वन्धि एेन २०६५ को दफा ५(३) वमोजिमको सुचना

जैतुन तेल प्रसोधन मिल स्थापना

जैतुन तेल प्रसोधन साना मिल स्थापना

जैतुन नर्सरी स्थापना

जैतुन आत्याधुनिक नर्सरी स्थापना

जैतुन साना नर्सरी स्थापना

तन्तु प्रजनन् प्रयोगशाला स्थापना

तन्तुप्रजनन प्रयोगशाला अनुदानकाो छनौट

जैतुन नर्सरी छनौट सम्बन्धी

जैतुन हाईटेक नर्सरी छनौट सम्बन्धी

जैतुनको हाईटेक नर्सरी स्थापना सम्बन्धि बाेलपत्र आब्हानको सुचना

जैतुनको निजि नर्सरी को सम्झौता पत्र

जैतुनबिरुवा बितरणको लक्ष्य तथा अनुदानमा प्रति बोट मुल्य

कलमी काँठी प्रमाणिकरण (Bud wood certification) का लागि जालीघर (स्क्रिन हाउस) निर्माण परियोजना स्थापनाको अनुदानका सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना

© National Centre for Fruit Development, Kirtipur

Powered By: Matrix Softech

Page Visited : good hits