फलफूल नर्सरी प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया.
मार्फा चौडापात जातको रायोको बेर्ना उत्पादन तथा बिक्रि, शितोष्ण वागवानी विकास केन्द्र, मार्फा मुस्ताङ्ग
फलफूल विरुवा उत्पादनको लागि कलमी गरिएका वोटहरु, समशितोषण बागवानी केन्द्र, किर्तिपुर
बागवानी केन्द्र नवलपुर सर्लाही
Western Tent Caterpillar (WTC) फौजी किराले स्याउमा क्षति
किन्नो सुन्तला | सर्लाही फार्म