जम्मा सूचना: 44
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
आ.व. २०८०/०८१ मा वर्षे तथा सुन्तलाजात फलफूल विरुवाको माग तथा आपूर्तिमा सहजिकरण सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना 2080-12-22 Continuous
१४ औँ राष्ट्रिय बागवानी गोष्ठी मिति परिवर्तन सम्बन्धी सूचना 2080-12-07 2080-12-24
करार सेवामा कृषि इन्जिनियर पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2080-11-09 Closed !!!
14th National Horticulture Conference-2024 Call for Papers 2080-11-06 Closed !!!
ओखर खेती तालिममा सहभागी छनौट गरिएको सूचना 2080-11-02 Continuous
हिँउँदे फलफूल विरुवाको स्रोतहरू ०८०।०८१ 2080-09-23 Continuous
हिँउँदे फलफूल विरुवाको मागहरू आ.व. ०८०।०८१ 2080-09-23 Continuous
हरित विद्यालय, कृषि पोषण शिक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 2080-09-23 Closed !!!
आ.व. २०८१/८२ को फलफूल सम्बन्धी संघीय सशर्त कार्यक्रम सम्बन्धमा 2080-09-13 Closed !!!
हिउँदे फलफूल विरुवाको माग तथा आपूर्ति सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना 2080-07-24 Closed !!!