जम्मा सूचना: 24
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
लिलाम सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना 2079-01-05 Closed !!!
लिलाम सम्बन्धी सूचना 2078-12-28 Closed !!!
वर्षे विरुवाको माग तथा आपूर्ति सम्बन्धी सूचना 2078-12-12 Closed !!!
फलफूल विरुवाको माग तथा आपूर्ति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना 2078-07-12 Closed !!!
तिनपाते सुन्तला(Trifoliate Orange) को बीउ माग सम्बन्धमा । 2078-05-03 Closed !!!
कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2078-02-13 Closed !!!
फलफूल विरुवाको माग तथा आपूर्ति सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना । 2077-11-23 Closed !!!
आ.व. २०७७/७८ मा राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्र, कीर्तिपुरबाट संचालन गरिने फलफूलका निजी नर्सरी सुदृढीकरण (५० % अनुदान) कार्यक्रम संचालनको लागि छनोटमा परेका आवेदनहरु उपर गुनासो वा उजुरी भएमा पेश गर्ने सम्बन्धमा 2077-10-08 Closed !!!
बिदेशबाट पैठारी गरिने बिरुवा लगायतका प्रसारण सामाग्रीहरुको पैठारीका लागि सिफारीश प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिनुपर्ने कागजातहरुको विवरण 2077-10-04 Closed !!!
समशितोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाडौंबाट फलफूलको विरुवा बिक्री तथा वितरण सम्बन्धमा । 2077-09-06 Closed !!!