जम्मा सूचना: 28
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
स्थानीय तहमा पठाइएका फलफूल सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन प्रक्रिया, २०७७ 2077-04-01 Closed !!!
तिनपाते सुन्तला (Trifoliate Orange) को बीउ माग सम्बन्धमा 2077-05-01 Closed !!!
हिउँदे फलफूलको विरुवा माग सम्बन्धमा 2077-05-01 Closed !!!
करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 2077-04-07 Closed !!!
कलमी काँठी प्रमाणीकरण(Bud Wood Certification)का लागि जालीघर (स्क्रिन हाउस) निर्माणमा अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2076-08-01 Closed !!!
निजी क्षेत्रमा फलफूल खेति बिस्तार कार्यक्रमको प्रस्तावनाका लागि म्याद थपेको सुचना!!! 2076-07-06 Closed !!!
कलमी काँठी प्रमाणीकरण(Bud Wood Certification)का लागि जालीघर (स्क्रिन हाउस) निर्माणमा अनुदान सम्बन्धी प्रस्तावनाका लागि म्याद थपेको सूचना 2076-09-01 Closed !!!
निजी क्षेत्रमा फलफूल खेति बिस्तार कार्यक्रमको अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2076-06-06 Closed !!!