जम्मा सूचना: 33
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
कलमी बिरुवा उत्पादन गर्ने जाली घरको डिजाइन तथा इष्टिमेट 2077-06-23 Closed !!!
माउबोटको लागि जाली घरको डिजाइन तथा इष्टिमेट 2077-06-23 Closed !!!
निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन माग सम्बन्धी अनुसूचीहरु 2077-06-23 Closed !!!
निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन माग सम्बन्धी सूचना 2077-06-23 Closed !!!
तिनपाते सुन्तला (Trifoliate Orange) को बीउ माग गर्ने अवधि समाप्त भएको सम्बन्धमा । 2077-06-06 Closed !!!
स्थानीय तहमा पठाइएका फलफूल सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन प्रक्रिया, २०७७ 2077-04-01 Closed !!!
तिनपाते सुन्तला (Trifoliate Orange) को बीउ माग सम्बन्धमा 2077-05-01 Closed !!!
हिउँदे फलफूलको विरुवा माग सम्बन्धमा 2077-05-01 Closed !!!
करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 2077-04-07 Closed !!!
कलमी काँठी प्रमाणीकरण(Bud Wood Certification)का लागि जालीघर (स्क्रिन हाउस) निर्माणमा अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सुचना 2076-08-01 Closed !!!