जम्मा सूचना: 26
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
बिदेशबाट पैठारी गरिने बिरुवा लगायतका प्रसारण सामाग्रीहरुको पैठारीका लागि सिफारीश प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिनुपर्ने कागजातहरुको विवरण 2077-10-04 Closed !!!
समशितोष्ण बागवानी केन्द्र, कीर्तिपुर, काठमाडौंबाट फलफूलको विरुवा बिक्री तथा वितरण सम्बन्धमा । 2077-09-06 Closed !!!
हिउँदे फलफूल विरुवाको माग गर्ने अवधि समाप्त भएको सम्बन्धी सूचना 2077-08-15 Closed !!!
कलमी बिरुवा उत्पादन गर्ने जाली घरको डिजाइन तथा इष्टिमेट 2077-06-23 Closed !!!
माउबोटको लागि जाली घरको डिजाइन तथा इष्टिमेट 2077-06-23 Closed !!!
निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन माग सम्बन्धी अनुसूचीहरु 2077-06-23 Closed !!!
निजी फलफूल नर्सरी सुदृढीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन आवेदन माग सम्बन्धी सूचना 2077-06-23 Closed !!!
तिनपाते सुन्तला (Trifoliate Orange) को बीउ माग गर्ने अवधि समाप्त भएको सम्बन्धमा । 2077-06-06 Closed !!!
स्थानीय तहमा पठाइएका फलफूल सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्य संचालन प्रक्रिया, २०७७ 2077-04-01 Closed !!!
तिनपाते सुन्तला (Trifoliate Orange) को बीउ माग सम्बन्धमा 2077-05-01 Closed !!!